3D  - VIZUALIZACE


3D Vizualizace

Pro zlepšení námi nabízených služeb jsme pro Vás zajistili 3D vizualizační program, který lépe přiblíží budoucí vzhled, design samotné realizace, jak kachlových, tak také i krbových obestaveb.
Vizualizace obsahuje: řez, půdorys a 3x čelní pohled
Cena vizualizace od 1.800,- bez DPH
(Cena se odvíjí od náročnosti navrhovaného systému, tedy před započetím každého návrhu se cena stanoví)