VARIANTY VYTÁPĚNÍ

Akumulační sálavá kamna

 

Akumulační kamna se vyznačují dlouhou akumulací tepla a zdravým tepelným sáláním.

Horké spaliny předávají teplo do tahového systému, kde se teplo akumuluje. Pro dosažení maximální akumulace tepla je topeniště i tahový systém zbudován z akumulační masy.Naakumulované teplo se z akumulační masy pozvolna uvolňuje sáláním do pláště kamen a dále do místnosti až po dobu 12 hodin.


AKUMULAČNÍ KRB

 

Akumulační krb nabízí akumulaci tepla a zdravé sálavé teplo. Hodinový výkon je u tohoto typu krbu nižší a interval přikládání delší.

Horké spaliny proudí z topeniště do připojené akumulační masy, která může být nasazena na krbové vložce nebo vedle ní. Akumulační masa je těžký materiál, který je schopen absorbovat a akumulovat teplo ze spalin. Naakumulované teplo se z akumulační masy následně pozvolna uvolňuje sáláním do pláště krbu a dále do místnosti.


Teplovodní krbová obestavba

 

Teplovodní krb poskytuje zdroj tepla pro vytápění celého domu a ohřev teplé užitkové vody.

Horké spaliny předávají teplo do teplovodního výměníku zabudovaného v topeništi. Voda z teplovodního výměníku ohřátá na 70-80 °C putuje z teplovodní krbové vložky do akumulační nádrže. V akumulační nádrži se teplo ukládá a v případě potřeby je využito k ohřevu radiátorů, podlahovému topení a ohřevu teplé užitkové vody.

Teplovzdušný krb

 

Teplovzdušný krb je ideálním řešením tam, kde je zapotřebí vyhřát místnost či dům co nejrychleji.

Horké spaliny předávají teplo přes teplosměnné plochy krbové vložky do okolního vzduchu. Ohřátý vzduch proudí ventilačními mřížkami do místnosti s krbem nebo je rozváděn teplovzdušným vedením do jiných místností. Do spodní části krbu je ventilační mřížkou z místnosti přisáván studený vzduch, který se od krbové vložky znovu ohřívá.

Plynové vložky - KALFIRE

Oheň, který vytváří atmosféru, v jakémkoli ročním období

 Plynové krby Kalfire jsou známé po celém světě díky neuvěřitelně realistické hře plamenů. Jedinečnost znamená mít nejširší výběr a nejvíce tvůrčí svobody. Krb zaujímá čestné místo v obývacím prostoru a je třeba, aby splňoval všechny vaše individuální požadavky a osobní vkus - neměli byste dělat kompromisy. 4 Snadné použití je klíčovým faktorem k užívání si krbu v plné míře. Naše plynové krby jsou navrženy tak, aby používání a čištění bylo jednoduché a intuitivní. Hospodárnost a ochrana přírody je dalším z našich základních stavebních kamenů. Naše plynové krby jsou vybaveny inovativními technologiemi spalování, které jsou nejen vysoce kvalitní a odolné, ale i šetrné k životnímu prostředí a ekonomické. Nezbytnou součástí hodnot naší společnosti je odbornost a vzdělávání. Naše distributory pečlivě vybíráme a vzděláváme. Naši produktoví manažeři neustále pracují na zlepšení a dosažení špičkových výkonů. Jsme hrdí na to, že jsme lídrem na trhu a naší snahou je se na této pozici udržet.