Automatická regulace hoření RegSMART

13.03.2019

Konec přetápění!


Regulace hoření SMART BlueReg reguluje proces hoření paliva a současně poskytuje zpětnou informaci
ohledně optimálního množství paliva.

Spuštěná mobilní aplikace zobrazuje historii 10 posledních hoření formou barevných grafů, které poskytují uživateli informaci o optimálním množství paliva při přikládání.

žlutá       - menší teplota než optimální 
zelená    - optimální teplota pro dané topeniště
červená - přetápění větší množství paliva než je pro dané topeniště, které toto množství nepředá, ale projde 
                 komínovým tělesem pryč.