3D Vizualizace

Pro zlepšení námi nabízených služeb jsme pro Vás zajistili 3D vizualizační program, který lépe
přiblíží budoucí vzhled,design, samotné realizace, jak kachlových, tak také i krbových obestaveb.

Vizualizace obsahuje: řez, půdorys a 3x čelní pohled

Cena vizualizace od 1.800,- bez DPH

(Cena se odvíjí od náročnosti navrhovaného systému, tedy před započetím každého návrhu se
cena stanoví)